1

Ms. Lakhbir Kaur(Warden)

2

Ms. Shilpa(Hostel Supdt.)

3

Dr. Jyoti

4

Dr. Rita

5

Dr. Nirmal Kaushik

6

Dr. Manju Chaudhary